Reanimatsiya

CBW-1100 bolalar uchun tibbiy isitgich

JW Medical, Janubiy Koreya

Ochiq reanimatsiya tizimi

JW-W2000 yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun isituvchi uskuna

JW Bio Science, Janubiy Koreya

Ochiq reanimatsiya tizimi

BM3, BM5, BM7 bemor monitorlari uchun markazlashtirilgan BM Central monitor tizimi

Bionet, Janubiy Koreya

Bemor monitori