"Sog‘liqni saqlash sifatini yaxshilash" 1999 yildan beri Bionet Co. Ltd. kompaniyasining shiori hisoblanadi (“bioelektronika” bio" va “tarmoq” net so‘zlarining birikmasidir).

Taqdim etilayotgan mahsulotlarning mukammal sifati kompaniya ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari hamda xaridorlarning ehtiyojlarini o‘rganish asosida kompaniyaning doimiy rivojlanishining natijasidir.

2000 yilning birinchi yarmida Bionet Co. Ltd. 12-kanalli EKG CardioCare 2000 maxsulotini xalqaro bozorga taqdim etdi va jahon bozorida o‘z ulushini kengaytirdi, shuningdek, yangi mahsulot fetal monitori va doimiy ravishda o‘z tezligini oshirib boruvchi patsiyent monitori  kabi yangi mahsulotlarini taqdim etdi.

Bionet Co. Ltd. Kompaniyasi homiladorlikni masofadan monitor qilish va uyda telekonsultatsiya xizmatlari yo‘lga qo‘yish yo‘nalishlari bo‘yicha faoliyat olib bormoqda.

Mahsulotlar

Ko'rsatilgan 12 ning 12

Fetal monitor Fetal XP

Bionet, Janubiy Koreya

Fetal monitorlar

FC seriyali fetal monitor, FC 700 modeli

Bionet, Janubiy Koreya

Fetal monitorlar

FC seriyali fetal monitor, FC 1400 modeli

Bionet, Janubiy Koreya

Fetal monitorlar

BM5 bemor monitori

Bionet, Janubiy Koreya

Kardiologiya

BM3 bemor monitori

Bionet, Janubiy Koreya

Kardiologiya

BM7 Bemor monitori

Bionet, Janubiy Koreya

Kardiologiya

BM1 Bemor monitori

Bionet, Janubiy Koreya

Kardiologiya

BM3, BM5, BM7 bemor monitorlari uchun markazlashtirilgan BM Central monitor tizimi

Bionet, Janubiy Koreya

Bemor monitori

Fetal seriyali FC Central va FC 1400 Fetal XP monitorlar uchun FC markazlashtirilgan boshqarish tizimi

Bionet, Janubiy Koreya

Fetal monitorlar

BabyCare Fetal doppleri

Bionet, Janubiy Koreya

Fetal monitorlar

Cardio 7 Elektrokardiografi

Bionet, Janubiy Koreya

Kardiologiya

CardioCare 2000 elektrokardiografi

Bionet Co., Ltd., Janubiy Koreya

Kardiologiya