Qayta zaryadlash funksiyasiga ega PRIMEDIC Defi-B mobil Defibrilator qurilmasi

Metrax GmbH, Germaniya