BM3, BM5, BM7 bemor monitorlari uchun markazlashtirilgan BM Central monitor tizimi

Bionet, Janubiy Koreya