Raqamli rentgenologik tizimlar

JUMONG U raqamli rentgenografiya tizimi

SG HealthCare Co., Ltd, Koreya

Raqamli rentgenologik tizimlar

JUMONG E raqamli rentgenografiya tizimi

SG HealthCare Co., Ltd, Koreya

Raqamli rentgenologik tizimlar

JUMONG General raqamli rentgenografiya tizimi

SG HealthCare Co., Ltd, Koreya

Raqamli rentgenologik tizimlar

JUMONG Mobile Raqamli mobil radiografik tizimi

SG HealthCare Co., Ltd, Koreya

Raqamli rentgenologik tizimlar