HS70A universal ultratovush apparatining ekspertlar uchun ishlab chiqarilgan maxsulotlari sinfiga kiradi

Samsung Medison (Janubiy Koreya)