2020 yilda Covid 19 pandemiyasi ko'plab mamlakatlar va kompaniyalarda inqirozni keltirib chiqardi.

26 Январь 2021